445 Lake Flower Avenue, Saranac Lake, New York 12983 518-891-2729