445 Lake Flower Avenue, Saranac Lake, New York 12983 1-800-794-2729